آخرین اخبار : 

متد بازی نام ها(پیشنهاد هفته😊✌)

الف)
افراد دایره وار مینشینند و خود را معرفى میکنند و دیگر اعضا با شنیدن هر اسم دست میزنند. هرچه اسم آشناتر باشد، آنها بیشتر دست میزنند، این روند تا وقتى همه به خوبى اسم همدیگر را یاد بگیرند، ادامه میابد.

ب)
نفر اول خود را معرفى میکند، نفر دوم اسم خودش را همراه با اسم نفر قبلى میگوید، نفر سوم اسمش را همراه با اسم ٢نفر قبلى، و این کار تا نفر آخر ادامه میابد.

ج)
توپى بین افراد رد و بدل میشود، نفرى توپ را مى اندازد و اسم کسى را میگوید که توپ را میگیرد یا کسى که توپ را میگیرد، اسم فردى را میگوید که توپ را پرت میکند.

, , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *