آخرین اخبار : 

اهداف و فعالیت های انجمن

– مناظره و نقد علمی

– مناسب سازی فضای بیمارستان متناسب با نیازهای مراجعین

– ایجاد تعامل بین دانشگاهها و رشته های مرتبط و تبادل اطلاعات

– مناسب سازی لباس، تجهیزات و وسایل بیمارستان متناسب با نیازهای مراجعین

– ارتقا آیتم های کیفیت زندگی و ابعاد روانی بیماران بستری

– افزایش آگاهی بیماران و خانواده ها نسبت به روند درمان و پذیرش شرایط

– بهبود روند درمان با حمایت و ایجاد آرامش در خانواده ها

– بومی سازی متدهای بین المللی در زمینه هنردرمانی

– هم‌اندیشی و نشست‌های تخصصی

– مطالعات و پژوهش‌های علمی فرهنگی

– برگزاری نمایشگاه و معرفی آثار هنری ساخته شده

– نشر و ترویج یافته‌های علمی

– برگزاری دوره‌های آموزشی تقویتی، تکمیلی و تشکیل کارگاه‌های تخصصی، همایش، کنفرانس‌ها و جشنواره‌ها

– بازدید‌های علمی از مراکز علمی، هنری ، روانشناسی، پزشکی، صنعتی و فناوری

– استفاده از ظرفیت‌های رسانه مجازی در حوزه علمی، فرهنگی، هنری ، پزشکی و فناوری