آخرین اخبار : 

تاریخچه

از خرداد سال ۱۳۹۴ با تلاش جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گروهی با هدف اجرای فعالیت پژوهشی فرهنگی در زمینه هنردرمانی و افزایش کیفیت زندگی بیماران بستری شروع به فعالیت کرد. در این مدت فعالیت هایی در جهت کسب اطلاعات در سه گروه روانشناسی، هنری، پزشکی با انگیزه تلفیق سه بعد در جهت افزایش بازدهی هنردرمانی با شرایط بیماران بستری بر اساس متدهای روز دنیا و تلاش برای بومی سازی متدها انجام گرفت و برای رسیدن به این هدف اطلاعات اولیه لازم بر پایه مطالعات انجام گرفته کسب شد و به منظور اجرای هرچه صحیح تر برنامه ها با اساتید مرتبط در هر زمینه مشورت های لازم صورت گرفت. با پیگیری های صورت گرفته انجمن علمی هنردرمانی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ثبت گردید. امید است با تلاش همه دوستان بتوان گامی در جهت پیشبرد اهداف برداشت.